Art China - The Journey of India - By Xu Jiayin

   
 View next image >
Art China
The Journey of India
By Xu Jiayin
September 2009
P.52-53